ớt bằm có tỏi - vi hao - 250 g

Mã vạch: 8938500525070 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:

Nếu sản phẩm này có danh sách thành phần trong Tiếng Việt, vui lòng thêm thành phần vào. Chỉnh sửa trang

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

 Not-applicable

⚠️ Điểm Dinh Dưỡng không áp dụng cho danh mục sản phẩm này.

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g


So sánh với giá trị trung bình của sản phẩm trong cùng một danh mục:

(5466 sản phẩm)
(27841 sản phẩm)
(74366 sản phẩm)
(265380 sản phẩm)
(304439 sản phẩm)

→ Xin lưu ý: đới với mỗi loại ding dưỡng, trung bình được tính cho các sản phẩm mà số liệu dinh dưỡng đã được biết, không phải tất cả sản phẩm trong danh mục.

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
So sánh với: en:Spices So sánh với: en:Condiments So sánh với: en:groceries So sánh với: en:Plant-based foods So sánh với: en:Plant-based foods and beverages
Chất béo ?
Saturated fat ?
Carbohydrates ?
Đường ?
Fiber ?
Protein ?
Muối ăn ?

Bao bì

Hướng dẫn tái chế và / hoặc thông tin đóng gói:

Các nguồn dữ liệu

Sản phẩm thêm vào qua nicktolrep
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua .
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi openfoodfacts-contributors.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.