Pâte à tartiner - Poulain - 400 g

Mã vạch: 3664346312936 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Một số dữ liệu của sản phẩm này đã được nhà sản xuất cung cấp trực tiếp Carambar & Co.

Đặc tính sản phẩm

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
Sucre, huile de tournesol, noisettes (13 %), cacao maigre en poudre (7 %), lait écrémé en poudre, lactosérum (de lait) en poudre, lactose (de lait), beurre de cacao, émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme naturel de vanille.

Nếu sản phẩm này có danh sách thành phần trong Tiếng Việt, vui lòng thêm thành phần vào. Chỉnh sửa trang

Các chất hoặc sản phẩm gây dị ứng hoặc không dung nạp: en:Milk, en:Nuts

Truy gốc: en:Nuts, en:Soybeans

Phân tích thành phần:
en:Palm oil free en:Non-vegan en:Vegetarian status unknown
→ Việc phân tích chỉ dựa trên các thành phần được liệt kê và không tính đến các phương pháp chế biến.

Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

Chất phụ gia:

Nhóm NOVA

en:4 - Ultra processed food and drink products
en:4 - Ultra processed food and drink products

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

 D

⚠️ Cảnh báo: lượng trái cây, rau và quả hạch không được ghi trên nhãn, thông tin được ước tính từ danh sách các thành phần: 0

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

28 g Chất béo trong lượng cao
5.1 g Saturated fat trong lượng cao
59 g Đường trong lượng cao
0.1 g Muối ăn trong số lượng thấp

Kích thước phục vụ: 15g


So sánh với giá trị trung bình của sản phẩm trong cùng một danh mục:

(1454 sản phẩm)
(1765 sản phẩm)
(2032 sản phẩm)
(3339 sản phẩm)
(32957 sản phẩm)
(46389 sản phẩm)
(54003 sản phẩm)

→ Xin lưu ý: đới với mỗi loại ding dưỡng, trung bình được tính cho các sản phẩm mà số liệu dinh dưỡng đã được biết, không phải tất cả sản phẩm trong danh mục.

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Chuẩn bị
cho 100 g / 100 ml
Chuẩn bị
mỗi khẩu (15g)
So sánh với: en:Cocoa and hazelnuts spreads So sánh với: en:Hazelnut spreads So sánh với: en:Chocolate spreads So sánh với: fr:Pâtes à tartiner So sánh với: en:Sweet spreads So sánh với: en:Breakfasts So sánh với: en:Spreads
Năng lượng 2.181 kj
(522 kcal)
2.170 kj
(520 kcal)
326 kj
(78 kcal)
-4% -4% -4% -1% +93% +66% +59%
Chất béo 28 g 26,7 g 4 g -17% -17% -17% -15% +635% +436% +56%
Saturated fat 5,1 g 5,33 g 0,8 g -31% -31% -33% -35% +405% +257% -5%
Carbohydrates 60 g 60 g 9 g +15% +16% +17% +21% +7% +1% +80%
Đường 59 g 60 g 9 g +24% +25% +27% +37% +15% +54% +107%
Fiber 3,5 g 3,33 g 0,5 g -6% -6% -7% -4% +132% -22% +58%
Protein 5,4 g 5,33 g 0,8 g -16% -17% -14% -13% +405% +35% +35%
Muối ăn 0,1 g 0,133 g 0,02 g -5% -7% -9% -40% +114% -37% -78%
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) 0 % ? ? -100%

Bao bì

Hướng dẫn tái chế và / hoặc thông tin đóng gói:

1 couvercle plastique à recycler
1 bocal verre à recycler
1 opercule plastique à jeter

Các phần của bao bì:
Số Hình dạng Chất liệu Tái chế
1 en:Lid en:Plastic en:Recycle
1 en:Jar en:Glass en:Recycle
1 en:Seal en:Plastic en:Discard

Thông tin khác

Dịch vụ khách hàng: Service Consommateur Carambar & Co, Nos services sont ouverts du lundi au vendredi de 09h00 à 19h00

Các nguồn dữ liệu

Nhà sản xuất Carambar & Co sử dụng CodeOnline Food để tự động truyền dữ liệu và ảnh cho sản phẩm của mình.

Các nhà sản xuất có thể sử dụng nền tảng miễn phí dành cho các nhà sản xuất của Open Food Facts để truy cập và hoàn thành dữ liệu này, đồng thời có thêm các báo cáo, phân tích và cơ hội cải tiến sản phẩm (ví dụ: Điểm dinh dưỡng tốt hơn).

Sản phẩm thêm vào qua kiliweb
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua foodvisor.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi chevalstar, del51, driveoff, ecoscore-impact-estimator, fabe56, inf, jerbou, kyt, moon-rabbit, openfoodfacts-contributors, org-carambar-co, packbot, quechoisir, roboto-app, rvalli, seb91, vince021, yogoff, yuka.Uy9zUEU2UmNsdXNIbi9BZy9oVHpvb3hSNmJ1T0FUaWJPcllOSWc9PQ, yuka.WkkwN0VxZ2o5OGtscDgwVTRTK0oxNHNrOXNQMmNrT1JEY3dESVE9PQ, yuka.ZUxBcUtvOEg5L1V0aXNjQ3dDcmE0NHhRd0tHRlkwK2VJZU5PSVE9PQ, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlhZ5UOGDvDfVMTfRunSTncmENKfYZ_9M8InCbao, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlhdbcOTYqyLkJQ7VmV2W4vmHMYC2WfJy3Kjfaqs, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlkJ1bvDE-gjeMhzmkn2lyuyKAoyyOvBCv9DIbqo, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlkVWAoLPszaYaDjvwFyWmNyVM5fhY_Er64zGA6s, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvll5MVoTOgT7tKBjusmC7yo-0I6W5OON58ovgAas, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvllJAa-DknG6YCzvvk2DR_vyWNpnsQo5zzLDAK6s, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlm5fTdHYhxX6EEznnmOJxNm8NqbySOgrxoL-Fas, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlm9NSerH_hOfCibluX_U4e6qIszEeP1M5ZajFas, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlnBuTNT_-DzpKk3mqEOSmoq1dJDuROt1-ZnkDqs.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.