Miel de lavande

Mã vạch: 1001011

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:

Nếu sản phẩm này có danh sách thành phần trong Tiếng Việt, vui lòng thêm thành phần vào. Chỉnh sửa trang

Nhóm NOVA

en:2 - Processed culinary ingredients
en:2 - Processed culinary ingredients

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

 Unknown

⚠️ Thông tin dinh dưỡng của sản phẩm phải được xác định để tính điểm Dinh Dưỡng.

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g


So sánh với giá trị trung bình của sản phẩm trong cùng một danh mục:

(515 sản phẩm)
(12000 sản phẩm)
(12810 sản phẩm)
(16550 sản phẩm)
(19553 sản phẩm)
(32957 sản phẩm)
(46389 sản phẩm)
(54003 sản phẩm)

→ Xin lưu ý: đới với mỗi loại ding dưỡng, trung bình được tính cho các sản phẩm mà số liệu dinh dưỡng đã được biết, không phải tất cả sản phẩm trong danh mục.

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
So sánh với: en:Lavender honeys So sánh với: en:Honeys So sánh với: en:Bee products So sánh với: en:Farming products So sánh với: en:Sweeteners So sánh với: en:Sweet spreads So sánh với: en:Breakfasts So sánh với: en:Spreads
Chất béo ?
Saturated fat ?
Carbohydrates ?
Đường ?
Fiber ?
Protein ?
Muối ăn ?

Bao bì

Hướng dẫn tái chế và / hoặc thông tin đóng gói:

Các nguồn dữ liệu

Sản phẩm thêm vào qua kiliweb
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua segundo.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlhQfQt6AoBHLHCfQpVWJ_MuUAJXKQfAqz675Oqs.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.