Hard salami - Dietz & Watson

Mã vạch: 0031506229213 (EAN / EAN-13) 031506229213 (UPC / UPC-A)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:

Nếu sản phẩm này có danh sách thành phần trong Tiếng Việt, vui lòng thêm thành phần vào. Chỉnh sửa trang

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

 E

⚠️ Cảnh báo: số lượng trái cây, rau và quả hạch không được chỉ định, có thể không tính đến sự đóng góp tích cực của chúng đối với lớp.

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

25 g Chất béo trong lượng cao
8.93 g Saturated fat trong lượng cao
0 g Đường trong số lượng thấp
3.21 g Muối ăn trong lượng cao

Kích thước phục vụ: 28 g


So sánh với giá trị trung bình của sản phẩm trong cùng một danh mục:

(1131 sản phẩm)
(6041 sản phẩm)
(48827 sản phẩm)
(88412 sản phẩm)

→ Xin lưu ý: đới với mỗi loại ding dưỡng, trung bình được tính cho các sản phẩm mà số liệu dinh dưỡng đã được biết, không phải tất cả sản phẩm trong danh mục.

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Đã bán
mỗi khẩu (28 g)
So sánh với: en:Salami So sánh với: en:Cured sausages So sánh với: en:Prepared meats So sánh với: en:Meats
Năng lượng 1.350 kj
(321 kcal)
377 kj
(90 kcal)
-14% -16% +29% +46%
Chất béo 25 g 7 g -19% -18% +38% +75%
Saturated fat 8,93 g 2,5 g -28% -25% +32% +73%
Chất béo chuyển hóa 0 g 0 g -100%
Cholesterol 89,3 mg 25 mg +39% +50% +35% +42%
Carbohydrates 0 g 0 g -100% -100% -100% -100%
Đường 0 g 0 g -100% -100% -100% -100%
Fiber 0 g 0 g -100% -100% -100% -100%
Protein 21,4 g 6 g -6% -13% +14% +13%
Muối ăn 3,21 g 0,9 g -17% -21% +29% +65%

Bao bì

Hướng dẫn tái chế và / hoặc thông tin đóng gói:

Các nguồn dữ liệu

Sản phẩm thêm vào qua kiliweb
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua charlesnepote.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvllVYWebuvBjbKUTfvRG3mOmSFpXuQI5OybndHqo.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.