Danh sách các mức độ dinh dưỡng - Thế giới

12 các mức độ dinh dưỡng:

Mức độ dinh dưỡngSản phẩm*
Đường trong số lượng thấp 470358
Saturated fat trong số lượng thấp 386630
Muối ăn trong số lượng thấp 356055
Chất béo trong số lượng thấp 333705
Muối ăn trong số lượng vừa phải 324754
Chất béo trong số lượng vừa phải 312581
Đường trong lượng cao 296560
Saturated fat trong lượng cao 277027
Chất béo trong lượng cao 242103
Saturated fat trong số lượng vừa phải 187899
Muối ăn trong lượng cao 181343
Đường trong số lượng vừa phải 105433