en:Unsalted margarines

Giá trị dinh dưỡng

Sự kiện dinh dưỡng trung bình cho 63 sản phẩm thuộc loại en:Unsalted margarines mà thông tin dinh dưỡng được biết (trong số 77 sản phẩm).

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Độ lệch chuẩn Tối thiểu Phần trăm thứ 10 Trung bình Phần trăm thứ 90 Tối đa
Năng lượng 2.230 kj
(525 kcal)
571 kj
(167 kcal)
113 kj
(27 kcal)
1.090 kj
(200 kcal)
2.230 kj
(580 kcal)
2.990 kj
(720 kcal)
3.830 kj
(917 kcal)
Chất béo 58,6 g 17 g 0 g 28 g 60 g 80 g 100 g
Saturated fat 19,6 g 9,42 g 0 g 7,1 g 19 g 35 g 39 g
Monounsaturated fat 18,5 g 11 g 0,022 g 8,1 g 18 g 45 g 57,1 g
Polyunsaturated fat 12,7 g 6,07 g 0,009 g 6 g 13 g 25 g 37 g
Carbohydrates 0,554 g 0,882 g 0 g 0 g 0,5 g 2,6 g 31,3 g
Đường 0,353 g 0,438 g 0 g 0 g 0,5 g 1,1 g 5,5 g
Fiber 0,025 g 0,109 g 0 g 0 g 0 g 0,5 g 2,8 g
Protein 0,217 g 0,3 g 0 g 0 g 0 g 0,6 g 2,6 g
Muối ăn 0,335 g 0,312 g 0 g 0 g 0,4 g 1 g 50 g
Vitamin A 118.000 µg 470.000 µg 120 µg 120 µg 800 µg 2.000.000 µg 800.000.000 µg
Vitamin D 500.000 µg 1.870.000 µg 0 µg 5 µg 7,5 µg 7.500.000 µg 7.500.000 µg
Vitamin E 12,8 mg 7,64 mg 5 mg 5 mg 10 mg 30 mg 29.000 mg

Các sản phẩm từ danh mục en:Unsalted margarines

Liên kết vĩnh viễn với các kết quả này, có thể chia sẻ qua email và trên các mạng xã hội