scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

en:Milk chocolates

Giá trị dinh dưỡng

Sự kiện dinh dưỡng trung bình cho 4787 sản phẩm thuộc loại en:Milk chocolates mà thông tin dinh dưỡng được biết (trong số 5012 sản phẩm).

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Độ lệch chuẩn Tối thiểu Phần trăm thứ 10 Trung bình Phần trăm thứ 90 Tối đa
Năng lượng 2.300 kj
(551 kcal)
95 kj
(23 kcal)
0 kj
(0 kcal)
2.130 kj
(509 kcal)
2.300 kj
(552 kcal)
2.440 kj
(585 kcal)
9.870 kj
(2360 kcal)
Energy from fat 723 kj
(173 kcal)
387 kj
(92 kcal)
150 kj
(36 kcal)
377 kj
(90 kcal)
586 kj
(140 kcal)
1.360 kj
(325 kcal)
1.420 kj
(339 kcal)
Chất béo 34,5 g 3,94 g 0 g 28 g 34,2 g 41 g 285 g
Saturated fat 19,4 g 2,74 g 0 g 15 g 19 g 24 g 49,6 g
Monounsaturated fat 10,4 g 3,57 g 0,002 g 4,4 g 12 g 14,6 g 21,4 g
Polyunsaturated fat 2,57 g 2,12 g 0 g 0 g 2 g 5,6 g 6 g
Chất béo chuyển hóa 0,031 g 0,078 g 0 g 0 g 0 g 0,238 g 2,5 g
Cholesterol 15 mg 6,96 mg 0 mg 5 mg 13 mg 25 mg 23.800 mg
Carbohydrates 51,9 g 5,2 g 0 g 42,6 g 52 g 59,5 g 595 g
Đường 48,5 g 6,47 g 0 g 37 g 49,6 g 57 g 585 g
Lactose 5,41 g 4,98 g 0 g 0,01 g 9,5 g 11 g 12 g
Polyols 34,2 g 10,2 g 0 g 27 g 35 g 49 g 49 g
Fiber 2,54 g 1,11 g 0 g 1 g 2,4 g 4,4 g 50,7 g
Protein 7,21 g 1,24 g 0 g 5,3 g 7,1 g 9,3 g 78 g
Muối ăn 0,228 g 0,094 g 0 g 0,11 g 0,2 g 0,42 g 388 g
Ancol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 10 % vol
Vitamin A 22 µg 33,9 µg 0 µg 0 µg 0 µg 76,8 µg 21.700 µg
Vitamin C 0,425 mg 0,974 mg 0 mg 0 mg 0 mg 2,9 mg 80 mg
Kali 347 mg 124 mg 12,8 mg 100 mg 390 mg 500 mg 13.300 mg
Canxi 158 mg 47,6 mg 0 mg 80 mg 158 mg 238 mg 200.000 mg
Sắt 1,83 mg 1,06 mg 0 mg 0,36 mg 1,71 mg 3,6 mg 3.600 mg
Magiê 45,9 mg 9,61 mg 37,5 mg 39 mg 45 mg 75 mg 143 mg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 6,43 % 8,67 % 0 % 0 % 1 % 25 % 37,4 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 16,4 % 6,31 % 0 % 7,5 % 16 % 27 % 34 %
Cocoa (minimum) 33,8 % 4,41 % 0 % 30 % 33 % 42 % 70 %
Vết cacbon 667 g 468 g 135 g 135 g 1.000 g 1.320 g 1.320 g

Các sản phẩm từ danh mục en:Milk chocolates