volunteer_activism Ủng hộ

Open Food Facts là một dự ánmang tính cộng tác được xây dựng bởi hàng chục nghìn tình nguyện viên và được quản lý bởi một tổ chức phi lợi nhuận với 8 nhân viên. Chúng tôi cần sự đóng góp của bạn để tài trợ cho ngân sách Open Food Facts năm 2023 và để tiếp tục phát triển dự án.

Cảm ơn bạn! favorite

close

Giá trị dinh dưỡng

Sự kiện dinh dưỡng trung bình cho 34 sản phẩm thuộc loại en:Margarines high in omega 3 mà thông tin dinh dưỡng được biết (trong số 37 sản phẩm).

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Độ lệch chuẩn Tối thiểu Phần trăm thứ 10 Trung bình Phần trăm thứ 90 Tối đa
Năng lượng 1.800 kj
(426 kcal)
529 kj
(119 kcal)
0 kj
(0 kcal)
1.090 kj
(269 kcal)
1.920 kj
(468 kcal)
2.660 kj
(540 kcal)
3.140 kj
(750 kcal)
Chất béo 45,7 g 15,9 g 0,1 g 28 g 52 g 60 g 83,6 g
Saturated fat 12,9 g 6,25 g 0 g 6,1 g 15 g 25 g 42 g
Monounsaturated fat 18,6 g 6,51 g 7,5 g 8,1 g 22 g 32 g 34 g
Polyunsaturated fat 16,7 g 4,78 g 10 g 12 g 16 g 29,2 g 31 g
Omega 3 fat 3.540 mg 1.780 mg 5,1 mg 820 mg 4.300 mg 5.900 mg 7.000 mg
Carbohydrates 0,572 g 0,988 g 0 g 0 g 0,5 g 3,9 g 31,3 g
Đường 0,214 g 0,242 g 0 g 0 g 0 g 0,5 g 5,5 g
Fiber 0,447 g 0,87 g 0 g 0 g 0 g 2,8 g 9 g
Protein 0,279 g 0,423 g 0 g 0 g 0 g 1 g 2,6 g
Muối ăn 0,477 g 0,376 g 0 g 0,1 g 0,41 g 1,3 g 50 g
Vitamin A 576 µg 289 µg 120 µg 120 µg 800 µg 804 µg 900 µg
Vitamin D 6,37 µg 2,53 µg 0 µg 1,5 µg 7,5 µg 7,5 µg 20 µg
Vitamin E 10,6 mg 2,84 mg 6 mg 6 mg 10,1 mg 17 mg 50 mg

Các sản phẩm từ danh mục en:Margarines high in omega 3