en:Frozen fried potatoes

Giá trị dinh dưỡng

Sự kiện dinh dưỡng trung bình cho 875 sản phẩm thuộc loại en:Frozen fried potatoes mà thông tin dinh dưỡng được biết (trong số 899 sản phẩm).

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Độ lệch chuẩn Tối thiểu Phần trăm thứ 10 Trung bình Phần trăm thứ 90 Tối đa
Năng lượng 668 kj
(162 kcal)
121 kj
(32 kcal)
8 kj
(2 kcal)
515 kj
(124 kcal)
650 kj
(156 kcal)
920 kj
(226 kcal)
4.060 kj
(1180 kcal)
Chất béo 5,77 g 2,13 g 0 g 3,2 g 5,1 g 10 g 44 g
Saturated fat 0,813 g 0,519 g 0 g 0,4 g 0,6 g 2 g 14 g
Monounsaturated fat 2,3 g 0,766 g 0 g 1,1 g 2,2 g 3,6 g 5 g
Polyunsaturated fat 2,58 g 0,922 g 0 g 1,19 g 2,5 g 3,9 g 11,5 g
Chất béo chuyển hóa 0,017 g 0,037 g 0 g 0 g 0 g 0,1 g 1,07 g
Cholesterol 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 3 mg
Carbohydrates 22,5 g 2,77 g 0 g 18 g 22,2 g 27 g 93,7 g
Đường 0,693 g 0,526 g 0 g 0,2 g 0,5 g 1,9 g 58 g
Fiber 2,65 g 0,565 g 0 g 1,9 g 2,5 g 3,6 g 39 g
Protein 2,59 g 0,52 g 0 g 2 g 2,5 g 3,7 g 60 g
Muối ăn 0,474 g 0,366 g 0 g 0,05 g 0,45 g 1,1 g 25 g
Ancol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol
Canxi 5 mg 8,49 mg 0 mg 0 mg 0 mg 24 mg 24 mg
Sắt 0,427 mg 0,22 mg 0 mg 0 mg 0,43 mg 0,72 mg 0,86 mg

Các sản phẩm từ danh mục en:Frozen fried potatoes

Liên kết vĩnh viễn với các kết quả này, có thể chia sẻ qua email và trên các mạng xã hội