scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

en:Corn pasta

Giá trị dinh dưỡng

Sự kiện dinh dưỡng trung bình cho 42 sản phẩm thuộc loại en:Corn pasta mà thông tin dinh dưỡng được biết (trong số 42 sản phẩm).

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Độ lệch chuẩn Tối thiểu Phần trăm thứ 10 Trung bình Phần trăm thứ 90 Tối đa
Năng lượng 1.490 kj
(354 kcal)
26 kj
(9 kcal)
837 kj
(200 kcal)
1.440 kj
(345 kcal)
1.490 kj
(356 kcal)
1.530 kj
(366 kcal)
1.640 kj
(392 kcal)
Chất béo 1,39 g 0,417 g 0,6 g 0,8 g 1,5 g 2 g 3,2 g
Saturated fat 0,301 g 0,24 g 0 g 0 g 0,3 g 0,89 g 1,3 g
Carbohydrates 76,5 g 3,37 g 8,1 g 71 g 77,4 g 79,9 g 82,6 g
Đường 0,735 g 0,594 g 0 g 0 g 0,7 g 2,35 g 3,5 g
Fiber 1,84 g 0,678 g 0 g 1 g 1,8 g 3 g 7,2 g
Protein 7,35 g 1,77 g 4 g 5,5 g 7,1 g 12 g 14,2 g
Muối ăn 0,012 g 0,016 g 0 g 0 g 0,006 g 0,051 g 0,2 g

Các sản phẩm từ danh mục en:Corn pasta