volunteer_activism Ủng hộ

Open Food Facts là một dự ánmang tính cộng tác được xây dựng bởi hàng chục nghìn tình nguyện viên và được quản lý bởi một tổ chức phi lợi nhuận với 8 nhân viên. Chúng tôi cần sự đóng góp của bạn để tài trợ cho ngân sách Open Food Facts năm 2023 và để tiếp tục phát triển dự án.

Cảm ơn bạn! favorite

close

Giá trị dinh dưỡng

Sự kiện dinh dưỡng trung bình cho 6849 sản phẩm thuộc loại en:Cooking helpers mà thông tin dinh dưỡng được biết (trong số 7282 sản phẩm).

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Độ lệch chuẩn Tối thiểu Phần trăm thứ 10 Trung bình Phần trăm thứ 90 Tối đa
Năng lượng 1.430 kj
(342 kcal)
392 kj
(93 kcal)
0 kj
(0 kcal)
494 kj
(118 kcal)
1.540 kj
(367 kcal)
1.840 kj
(440 kcal)
8.280 kj
(1980 kcal)
Energy from fat 114 kj
(27 kcal)
100 kj
(24 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
105 kj
(25 kcal)
746 kj
(178 kcal)
746 kj
(178 kcal)
Chất béo 6 g 6,33 g 0 g 0 g 4,17 g 19,3 g 100 g
Saturated fat 2,34 g 3,09 g 0 g 0 g 0,9 g 8,96 g 98 g
Monounsaturated fat 1,92 g 1,62 g 0 g 0 g 1,67 g 5 g 38,7 g
Polyunsaturated fat 0,971 g 0,992 g 0 g 0 g 0,82 g 2,56 g 64,3 g
Chất béo chuyển hóa 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 10,6 g
Cholesterol 1,79 mg 5,61 mg 0 mg 0 mg 0 mg 15 mg 50.000 mg
Carbohydrates 63 g 21,9 g 0 g 17,3 g 70,9 g 86,8 g 340 g
Đường 28,9 g 22,3 g 0 g 0,5 g 25 g 68 g 285 g
Fiber 3,01 g 2,79 g 0 g 0 g 2,56 g 8,6 g 89 g
Soluble fiber 0,357 g 0,895 g 0 g 0 g 0 g 3 g 3 g
Insoluble fiber 4 g 2,97 g 0 g 0 g 6 g 8 g 10 g
Protein 5,29 g 3,98 g 0 g 0 g 4,8 g 13,3 g 86 g
Muối ăn 1,1 g 1,05 g 0 g 0,018 g 0,848 g 3,08 g 2.050 g
Ancol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 7 % vol
Vitamin A 6,29 µg 24,9 µg 0 µg 0 µg 0 µg 52,5 µg 22.500 µg
Vitamin D 2,28 µg 3,52 µg 0 µg 0 µg 0,75 µg 11 µg 69 µg
Vitamin C 0,258 mg 0,981 mg 0 mg 0 mg 0 mg 2,3 mg 1.920 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 0,515 mg 0,713 mg 0 mg 0 mg 0 mg 1 mg 66.700 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,399 mg 0,45 mg 0 mg 0 mg 0,316 mg 0,823 mg 447 mg
Vitamin B3 3,74 mg 1,91 mg 0 mg 0,952 mg 3,53 mg 7,5 mg 307 mg
Vitamin B6 1,85 mg 6,02 mg 0 mg 0,12 mg 0,698 mg 4,15 mg 11.600 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 66,7 µg 38,9 µg 0 µg 24 µg 54 µg 130 µg 760 µg
Folates (total folates) 117 µg 64 µg 0 µg 0 µg 109 µg 222 µg 7.200 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 2,91 µg 3,38 µg 0 µg 0 µg 2,25 µg 15 µg 117 µg
Axit pantothenic 5,6 mg 7,62 mg 0 mg 0 mg 1,82 mg 18,9 mg 220 mg
Kali 148 mg 125 mg 0 mg 0 mg 118 mg 379 mg 75.000 mg
Canxi 69,5 mg 84,4 mg 0 mg 0 mg 37 mg 250 mg 13.700 mg
Phốtpho 419 mg 191 mg 0 mg 100 mg 500 mg 641 mg 1.130 mg
Sắt 2,34 mg 1,62 mg 0 mg 0 mg 2,37 mg 5,11 mg 6.670 mg
Magiê 192 mg 180 mg 3 mg 14 mg 109 mg 571 mg 3.330 mg
Kẽm 3,84 mg 5,33 mg 0,06 mg 0,06 mg 2,14 mg 21 mg 29,2 mg
Đồng 0,641 mg 0,689 mg 0,05 mg 0,05 mg 0,444 mg 2,8 mg 4 mg
Mangan 0,75 mg 0,433 mg 0 mg 0 mg 1 mg 1 mg 1 mg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 0,002 % 0,009 % 0 % 0 % 0 % 0,04 % 85 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 46 % 26,9 % 3 % 6 % 55 % 76 % 92,7 %
Cocoa (minimum) 34,7 % 13,7 % 4,6 % 12,6 % 32 % 60 % 100 %

Các sản phẩm từ danh mục en:Cooking helpers