volunteer_activism Ủng hộ

Open Food Facts là một dự ánmang tính cộng tác được xây dựng bởi hàng chục nghìn tình nguyện viên và được quản lý bởi một tổ chức phi lợi nhuận với 8 nhân viên. Chúng tôi cần sự đóng góp của bạn để tài trợ cho ngân sách Open Food Facts năm 2023 và để tiếp tục phát triển dự án.

Cảm ơn bạn! favorite

close

Giá trị dinh dưỡng

Sự kiện dinh dưỡng trung bình cho 33662 sản phẩm thuộc loại en:Cocoa and its products mà thông tin dinh dưỡng được biết (trong số 35509 sản phẩm).

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Độ lệch chuẩn Tối thiểu Phần trăm thứ 10 Trung bình Phần trăm thứ 90 Tối đa
Năng lượng 2.200 kj
(527 kcal)
227 kj
(55 kcal)
0 kj
(0 kcal)
1.700 kj
(402 kcal)
2.260 kj
(542 kcal)
2.470 kj
(592 kcal)
17.400 kj
(4170 kcal)
Energy from fat 608 kj
(145 kcal)
363 kj
(87 kcal)
18 kj
(4 kcal)
167 kj
(40 kcal)
502 kj
(120 kcal)
1.340 kj
(320 kcal)
1.480 kj
(354 kcal)
Chất béo 32,6 g 8,65 g 0 g 15,8 g 34 g 44,5 g 285 g
Saturated fat 18,6 g 5,75 g 0 g 8,11 g 19 g 27,5 g 64,2 g
Arachidic acid 0,009 g 0,006 g 0 g 0 g 0,011 g 0,018 g 7,4 g
Monounsaturated fat 8,91 g 5,19 g 0 g 0,6 g 9,9 g 16 g 26,7 g
Polyunsaturated fat 1,74 g 1,7 g 0 g 0 g 1,3 g 5,36 g 39 g
Axit α-linolenic 0,774 g 1,54 g 0 g 0 g 0,147 g 5 g 50 g
Chất béo chuyển hóa 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 35 g
Cholesterol 10,2 mg 8,71 mg 0 mg 0 mg 12 mg 25 mg 45.900 mg
Carbohydrates 50,1 g 10,7 g 0 g 31 g 51,4 g 66,7 g 966 g
Đường 42,6 g 12,7 g 0 g 17,5 g 45,5 g 58,6 g 585 g
Sucroza 14 g 14,1 g 0 g 0 g 19,3 g 37 g 37 g
Lactose 3,51 g 4,4 g 0 g 0,01 g 1 g 11,6 g 12 g
Tinh bột 2,74 g 1,75 g 0 g 0,5 g 3,3 g 5,2 g 6,33 g
Polyols 27,2 g 14,2 g 0 g 3,48 g 30 g 47 g 97 g
Fiber 4,76 g 3,68 g 0 g 0 g 3,4 g 12 g 79 g
Protein 6,68 g 1,91 g 0 g 3,57 g 6,67 g 10 g 278 g
Muối ăn 0,17 g 0,139 g 0 g 0 g 0,15 g 0,438 g 388 g
Ancol 0,012 % vol 0,102 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 40 % vol
Vitamin A 20,4 µg 33,5 µg 0 µg 0 µg 0 µg 83,4 µg 319.000.000 µg
Vitamin D 19.100 µg 148.000 µg 0 µg 0 µg 8 µg 44,8 µg 12.000.000 µg
Vitamin E 8,1 mg 5,4 mg 0 mg 0,013 mg 8,6 mg 19,6 mg 25.200 mg
Vitamin C 0,289 mg 0,884 mg 0 mg 0 mg 0 mg 2,9 mg 500.000 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 6,62 mg 50,5 mg 0 mg 0 mg 0,73 mg 2 mg 124.000 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,852 mg 1,24 mg 0 mg 0,092 mg 0,662 mg 1,9 mg 153.000 mg
Vitamin B3 13,1 mg 13,9 mg 0 mg 2,27 mg 13 mg 26 mg 15.900 mg
Vitamin B6 2,48 mg 11,4 mg 0 mg 0,267 mg 1,1 mg 3,33 mg 145.000 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 183 µg 371 µg 0 µg 32 µg 126 µg 300 µg 80.000.000 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 5.000 µg 31.700 µg 0 µg 0,38 µg 1,5 µg 6,67 µg 1.500.000 µg
Biotin 75,9 µg 106 µg 8,3 µg 12 µg 41,5 µg 379 µg 50.000.000 µg
Axit pantothenic 12 mg 44,6 mg 0 mg 1 mg 3,1 mg 17,1 mg 623.000 mg
Kali 363 mg 210 mg 0 mg 0,916 mg 344 mg 748 mg 202.000 mg
Canxi 93,2 mg 57,4 mg 0 mg 0 mg 95 mg 190 mg 265.000 mg
Phốtpho 285 mg 177 mg 0 mg 100 mg 246 mg 714 mg 265.000 mg
Sắt 2,79 mg 2,47 mg 0 mg 0 mg 2,1 mg 8,1 mg 60.900 mg
Magiê 171 mg 105 mg 0 mg 45 mg 150 mg 366 mg 28.800 mg
Kẽm 5,84 mg 3,82 mg 0 mg 0,94 mg 6 mg 13 mg 7.860 mg
Đồng 1,03 mg 0,929 mg 0 mg 0,16 mg 0,875 mg 3,9 mg 34.000 mg
Mangan 1,14 mg 0,974 mg 0 mg 0 mg 1,2 mg 3 mg 3,8 mg
Selen 4.560.000 µg 11.400.000 µg 0 µg 16 µg 33 µg 38.800.000 µg 43.000.000 µg
Iốt 6.130 µg 21.800 µg 0 µg 54 µg 143 µg 100.000 µg 41.000.000 µg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 4,27 % 8,02 % 0 % 0 % 0 % 25 % 56 %
Fruits‚ vegetables and nuts - dried 26,2 % 28,5 % 0 % 0 % 15 % 90 % 99 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 15,8 % 7,43 % 0 % 4 % 15 % 27 % 100 %
Cocoa (minimum) 55,9 % 17,6 % 0 % 30 % 56 % 85 % 100 %
Vết cacbon 413 g 431 g 0 g 100 g 200 g 1.300 g 2.840 g

Các sản phẩm từ danh mục en:Cocoa and its products