volunteer_activism Ủng hộ

Open Food Facts là một dự ánmang tính cộng tác được xây dựng bởi hàng chục nghìn tình nguyện viên và được quản lý bởi một tổ chức phi lợi nhuận với 8 nhân viên. Chúng tôi cần sự đóng góp của bạn để tài trợ cho ngân sách Open Food Facts năm 2023 và để tiếp tục phát triển dự án.

Cảm ơn bạn! favorite

close

Giá trị dinh dưỡng

Sự kiện dinh dưỡng trung bình cho 25 sản phẩm thuộc loại en:Baby milks in powder mà thông tin dinh dưỡng được biết (trong số 32 sản phẩm).

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Độ lệch chuẩn Tối thiểu Phần trăm thứ 10 Trung bình Phần trăm thứ 90 Tối đa
Năng lượng 1.270 kj
(294 kcal)
801 kj
(193 kcal)
262 kj
(62 kcal)
276 kj
(66 kcal)
1.930 kj
(283 kcal)
2.170 kj
(519 kcal)
2.930 kj
(700 kcal)
Chất béo 15,5 g 9,99 g 2,6 g 3,2 g 21,5 g 27,6 g 30 g
Saturated fat 4,2 g 4,06 g 0,9 g 1,1 g 2,3 g 14,8 g 30 g
Carbohydrates 37,9 g 25 g 7,1 g 7,3 g 58,2 g 64,1 g 65,2 g
Đường 29,2 g 20,8 g 4,5 g 5,4 g 33,4 g 62,1 g 65,2 g
Fiber ? ? ? ? ? ? ?
Protein 7,36 g 4,47 g 1,3 g 1,4 g 9,6 g 15 g 64,1 g
Muối ăn 0,223 g 0,187 g 0 g 0 g 0,243 g 0,6 g 0,637 g

Các sản phẩm từ danh mục en:Baby milks in powder