volunteer_activism Ủng hộ

Open Food Facts là một dự ánmang tính cộng tác được xây dựng bởi hàng chục nghìn tình nguyện viên và được quản lý bởi một tổ chức phi lợi nhuận với 8 nhân viên. Chúng tôi cần sự đóng góp của bạn để tài trợ cho ngân sách Open Food Facts năm 2023 và để tiếp tục phát triển dự án.

Cảm ơn bạn! favorite

close

en:50-63% lightly salted blended fat with vegetable and animal origins Giúp phân loại thêm thể loại trên Hunger Games

Giá trị dinh dưỡng

Sự kiện dinh dưỡng trung bình cho 10 sản phẩm thuộc loại en:50-63% lightly salted blended fat with vegetable and animal origins mà thông tin dinh dưỡng được biết (trong số 13 sản phẩm).

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Độ lệch chuẩn Tối thiểu Phần trăm thứ 10 Trung bình Phần trăm thứ 90 Tối đa
Năng lượng 2.390 kj
(580 kcal)
261 kj
(61 kcal)
2.040 kj
(497 kcal)
2.040 kj
(497 kcal)
2.380 kj
(579 kcal)
3.050 kj
(742 kcal)
3.050 kj
(742 kcal)
Chất béo 64,2 g 7 g 55 g 55 g 63 g 82 g 82 g
Saturated fat 27,3 g 6,94 g 16 g 16 g 31 g 38 g 38 g
Carbohydrates 0,456 g 0,201 g 0,1 g 0,1 g 0,5 g 1,7 g 1,7 g
Đường 0,456 g 0,201 g 0,1 g 0,1 g 0,5 g 1,7 g 1,7 g
Fiber ? ? ? ? ? ? ?
Protein 0,389 g 0,213 g 0,1 g 0,1 g 0,4 g 1,3 g 1,3 g
Muối ăn ? ? ? ? ? ? ?

Các sản phẩm từ danh mục en:50-63% lightly salted blended fat with vegetable and animal origins